De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Wij garanderen niet de juistheid, geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en zijn niet verantwoordelijk te stellen voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.

Noch de eigenaar(s) van de website, medewerkers of de auteur(s) zijn aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze website.

Boes Lastechniek of zijn medewerkers of auteurs zijn niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van uw beslissingen, genomen op basis van verstrekte informatie.